پالایشگاه رازی

مازوت 180

برای مشاهده بهتر آنالیز را دانلود نمایید.

مازوت180

مشخصات فنی:

سولفور: 3

فلش پوینت:60

دانسیته:990

ویسکوزیته:180


 برچسب ها:

فرم درخواست سفارش
کد امنیتی