پالایشگاه رازی

ماموریت سازمانی

ماموریت سازمانی:

ارتقاءسطح کیفی وکمی ومحصولاتمان،گسترش دانش پالایش،تسهیل دسترسی مشتریان ومخاطبان به ما.

در تلاشیم تا برای ارتقاءسطح کیفی وکمی محصولاتمان از به روز ترین دانش ها و بااستفاده از همکاری برجسته ترین های صنعت نفت بهترین روش دسترسی ساده وراحت را برای مشتریانمان خلق کنیم .

مخاطبانمان را بادیده احترام مینگریم زیراکه مخاطبان ما لزوما مشتریان ما نیستند.

تولید با بالاترین کیفیت و تحویل به موقع کالاخدمتی است که ما ارائه میدهیم وبا استفاده از منابع انسانی خلاق ومتعهد سعی در بهتر کردن تعهداتمان داریم.

ما خرسندیم که راحتی و اسایش در خرید را برای شما خلق کرده ایم .

ما به جهانی شدن میاندیشیم.