پالایشگاه رازی

محصولات

محصولات

‎بنزین در اکتان های، ۸۹،۹۰،۹۲،۹۵،٩٧

‎بنزین در اکتان های، ۸۹،۹۰،۹۲،۹۵،٩٧

‎بنزین اکتان، ۸۹،۹۰،۹۲،۹۵،٩٧
گازوئيل (دى ٢ و دى ٦)

گازوئيل (دى ٢ و دى ٦)

گازوئيل (دى ٢ و دى ٦)
 حلالهای وایت اسپریت

حلالهای وایت اسپریت

حلالها و وایت اسپرایت
هيدروكربن های سبک و سنگین

هيدروكربن های سبک و سنگین

هيدروكربن های سبک و سنگین
‎روغن پایه Sn 100,150,300,500,600,700

‎روغن پایه Sn 100,150,300,500,600,700

‎روغن پایه sn100,150,300,500,600,700
قير گريد ۴۰/۵۰،۶۰/۷۰،۸۰/۱۰۰

قير گريد ۴۰/۵۰،۶۰/۷۰،۸۰/۱۰۰

قير گريد۴۰/۵۰،۶۰/۷۰،۸۰/۱۰۰
سوخت هواپیما گرید ۵۴ و گرید A1

سوخت هواپیما گرید ۵۴ و گرید A1

سوخت هواپیما گرید ۵۴ و گرید A1
مازوت ۱۸۰و ۲۸۰ و ۳۸۰

مازوت ۱۸۰و ۲۸۰ و ۳۸۰

مازوت ۱۸۰و ۲۸۰ و ۳۸۰
پارافین مایع

پارافین مایع

پارافین مایع
گاز طبیعی کاندنست

گاز طبیعی کاندنست

گاز طبیعی کاندنست
گازوئيل سولفور 10-10000 ppm

گازوئيل سولفور 10-10000 ppm

گازوئيل سولفور 10-10000 ppm