پالایشگاه رازی

مازوت ۱۸۰و ۲۸۰ و ۳۸۰

مازوت 180 مازوت 180
برای مشاهده بهتر آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

 مازوت 280 مازوت 280
برای مشاهدهبهتر آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

مازوت 380 مازوت 380
برای مشاهده بهتر آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

نفت کوره برشی از نفت خام تقطیر شده است وبه مایعی گفته می شود که برای سوختن در کوره، بویلرویا موتور های تولید قدرت مصرف می شود.نفت کوره به برشی از از نفت خام گفته میشود که Flash point آن حدود 40 درجه است .نفت کوره از هیدروکربن هایی با زنجیره طویل بویژه آلکان ها،سیکلو آلکان ها و آروماتیک ها تشکیل یافته است و در دسته سوختهای صنعتی سنگین قرارمیگیردبه طوری که از گازوییل ونفتا سنگین تر است .طول زنجیره نفت کوره تولیدی بسته به نوع کاربرد آن متفاوت است .برای مثال نفت کوره دیزل از هیدروکربن های با طول زنجیر10الی 20 اتم کربن تشکیل شده است در نتیجه میتواند یکی از ساختار های زیر راداشته باشد:

C14H30 - C15H32 - C16H34 -C17H36 - C18H38 - C19H40 -  C20H42 

یا 

نفت کوره یا مازوت یکی از هیدروکربن های نفتی است که در مراحل تصفیه نفت خام پس از اتر وبنزین و نفت چراغ به دست می آید و چون سیاه رنگ است به نام نفت سیاه نیز خوانده می شود. این ماده ارزان ترین ماده سوختنی برای کوره حمام ها و تنور نانوایی ها و موتور دیزل و برخی نیروگاه ها است .

مازوت های ایران در گرید های M180 – M280 – M 380 تولید می گردد.

 

انواع نفت كوره

1- سبك : كاربرد آن در كوره ها است. داراي گرانروي ردوود 100در 100 SEC و چگالي 0.9250 در 60و ارزش حرارتي BTU/LB 19000

2- معمولي : كاربرد آن در نيروگاه ها مي باشد. داراي گرانروي ردوود600 SEC 100F°در و چگالي 0.9500 در 60و ارزش حرارتي BTU/LB 18500

3- سنگين : كاربرد آن در صنايع سنگين مي باشد. داراي گرانروي ردوود 2000 SEC در 100و چگالي 0.9700 در 60و ارزش حرارتي BTU/L 8000

 

به گزارش شرکت ملی پخش و پالایش، مازوت که به نام نفت کوره معروف است در 3 نوع مختلف در ایران تولید می شود ، نخست نفت کوره 180 و 230 که متشکل از برش های سنگین تر از نفت گاز است و ترکیبات تشکیل دهنده ان به طور عمده، هیدرو کرین های سنگین موجود در باقی مانده تقطیر نفت خام هستند که بر حسب مورد مصرفف با استفاده از برش های سبک نفتی تنظیم گرانروی شده و به عنوان سوخت سنگین مورد مصرف دیزل های ثایت و متحرک و صنایعی که مشعل طراحی شده برای سیستم احتراق انان قابلیت مصرف این فراورده را داشته باشد، قرار می گیرد.

دوم، نفت کوره 280 و 380 که حاصل باقی مانده برج های تقطیر است که با استفاده از برش های سبکتر تنظیم گرانروی شده و به عنوان سوخت عرصه می شود. درجه اخیر با درصد ترکیبات خودف ارزش حرارتی مناسبی به سوخت می بخشد. مقدار فلزات موجود در این نوع مازوت، در سیستم های مصرف کننده ایجاد اشکال نمیکند، از این رو از آن به عنوان سوخت در صنایع و نیروگاه هایی که در سیستم احتراق انها نفت کوره متوسط مصرف می شود، استفاده می شود.

سوم، نفت کوره سنگین ، باقی مانده سنگین حاصل از تقطیر نفت خام در برج های تقطیر است که به طور عمده نیازی به اختلاط با فراورده هاب سبک ،به منظور تنظیم گرانروی نداشته و مستقیم قابل عرضه است . درصد گوگرد مناسب و ارزش حرارتی خوب، از ویژگی های این سوخت است . کاربرد نفت کوره سنگین در صنایع و نیروگاه هایی است که در سیستم سوختی انها، سوخت سنگین می شود.