پالایشگاه رازی

گالری تصاویر

نمونه های تصویری تلاش تیم ما برای جهانی بودن درکنارشما .

تصاویر زیر تماما از سایت پالایشگاه و نمونه های مصور از بارگیری و ارسال محصولات است .

پالایش نفت رازی    اندیشه جهانی