پالایشگاه رازی

معاملات واسناد تعهد آور

تایید معاملات واسناد تعهد آور از طریق ایمیل های رسمی شرکت قابل پذیرش است .
این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

 

اسنادی که فعالیت های تجاری را شمل شده ومعرف وجود طلبی در سررسید معین باشند اسناد تجاری تلقی گردیده و معمولا در معملات تجاری مورد استفاده تجار (اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی ) قرار میگیرد .

در راستای اعتماد سازی و شفافیت در معاملات ، پالایش نفت رازی اعلام میدارد کلیه معملات و اسناد تعهد آور از طریق ایمیل های رسمی شرکت قابل پذیرش و اعتبار سنجی میباشد.

 

 

ایمیل های رسمی شرکت:

                                  info@razi-refinery.com

                             export @razi-refinery.com

     Security_legitimacy@razi-refinery.com

 

                                                                                                                              پالایش نفت رازی        اندیشه جهانی 

 

 

ارسال نظر جدید
کد امنیتی

امتیاز دهید: