پالایشگاه رازی

گازوییل صادراتی

اخبار و مقالات
محصولات
آنالیز گازوئیل سولفور 10-10000 ppm آنالیز گازوئیل سولفور 10-10000 ppm
برای مشاهده بهتر آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

یک معیار اندازه گیري براي نشان دادن زمان تاخیر احتراق سوخت در موتورهاي (Cetane number) عدد ستان دیزل است. این عدد زمان تاخیر میان شروع پاشش به داخل محفظه احتراق و شروع احتراق سوخت را نشان می دهد.

صادرات محصول گازوییل زیر دوش تبریز با ریجستری پالایش نفت رازی