پالایشگاه رازی

خرید قیر 85/100

اخبار و مقالات
تولید نفت خام سنگین ایران طبق گزارش  دبیرخانه اوپک در نوامبر (آبان – آذر) ۳۹ هزار بشکه افزایش یافته و قیمت آن نیز بیش از ۲ دلار افزایش یافته
تولید نفت خام سنگین ایران طبق گزارش دبیرخانه اوپک در نوامبر (آبان – آذر) ۳۹ هزار بشکه افزایش یافته و قیمت آن نیز بیش از ۲ دلار افزایش یافته.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
محصولات
 قیر کد 58/100کد08002 قیر کد 58/100کد08002
برای مشاهده بهتر آنالیز را دانلود نمایید.

  بیشتر

خرید قیر85/100 به صورت بشکه وفله