پالایشگاه رازی

‎اوره ۴۶ درصد گرانول

اوره ٤٦ درصد گرانول و پرى