پالایشگاه رازی

قير گريد ۴۰/۵۰،۶۰/۷۰،۸۰/۱۰۰

آنالیز قیر کد 08001 آنالیز قیر کد 08001
قیرهای نفتی، قیرهای جامد و نیمه جامدی هستند که به‌طور مستقیم از تقطیر نفت خام و یا با عملیات اضافی دیگر نظیر دمیدن هوا به دست می‌آیند. قیر نفتی بازمانده یا ته‌مانده سنگین تقطیر نفت خام است . میزان قیر نفت خام از صفر تا بیش از نیمی از آن متغیر است . به‌ ...

  بیشتر

قير گريد ٤٠/٥٠، ٦٠/٧٠، ٨٠/١٠٠