پالایشگاه رازی

تماس با ما

     آقای مهدی بیک پور مدیریت پالایشگاه رازی            Mehdibeikpour@gmail.com

                             ایمیل برای درخواست های اداری و اطلاعات بیشترinfo@razi-refinery.com
----------------------------------------------------------------

             ایمیل برای امور صادراتی و تقاضای خریدexport@razi-refinery.com

مدیرامور بین الملل و فروش پالایشگاه رازی        جناب آقای مسعود  ابوالفضلی

Skype: masoudabolfazli1

------------------------------------------------------------------

                  ایمیل برای امور صادرات import@razi-refinery.com

سرکار خانم لاله زاری 

--------------------------------------------------------------------

مدیر دفتر گرجستان پالایشگاه رازی جناب اقای مهرداد بیک پور

آدرس: No 193, Sh.Nutsubidze St, Vasa, Tbilisi, Georgia

Georgia Office Tel :+995555533211

Georgia Cell: 0099557547036

Email:     Georgia.management@razi-refinery.com

-----------------------------------------------------------------------

ایمیل جهت تایید مدارک         Security_legitimacy@razi-refinery.com

-------------------------------------------------------------------------

:جهت جلسه حضوری میتوانید از طریق ایمیل آدرس زیر درخواست خود را برای واحد ارتباطات ارسال نمایید

:برای درخواست حضوری اطلاعات زیر الزامی است

شماره پیش فاکتور یا شماره قرارداد  

نام ومشخصات وتعداد نفرات حاضر در جلسه 

موضوع مورد بحث در جلسه 

پیشنهاد ساعت و زمان جلسه برای هماهنگی با واحد مربوطه

Email: meeting@razi-refinery.com

----------------------------------------------------------------------------

آدرس اسکایپ: Razi-refinery

اینستاگرام: Razi oil refinery

 

 


کد امنیتی