پالایشگاه رازی

نمایندگی ها و کادر مدیریت

جناب آقای مهدی بیک پور            مدیریت پالایشگاه رازی

mehdibeikpour@gmail.com  Email

تلفن: 09121164609

------------------------------------------------------------------------

مدیر فروش و روابط بین الملل پالایشکده رازی      جناب مسعود ابوالفضلی

 

Email:    export@razi-refinery.com

 

09133616713 Tel

Skype: masoudabolfazli1

-------------------------------------------------------------------

کارشناس واردات, خرید و مدير امور ادارى      خانم فاطمه لاله زاری

تلفن: +989135138476

Baharb855@gmail.com  ایمیل:

ایمیل جهت درخواست امور وارداتی  import@razi-refinery.com

 

---------------------------------------------------------------

 

مدیر دفتر نمایندگی لندن           سرکار خانم سمیه لاله زاری

 آدرس : Kemp House 160 City Road, London, EC1V 2NX

UNITED KINGDOM

Registration Number: 11124315 شماره ثبت

------------------------------------------------------------------

مدیر دفتر گرجستان                                          جناب آقای مهرداد بیک پور

No 193, Sh.Nutsubidze St, Vasa, Tbilisi, Georgia : آدرس دفتر گرجستان

تلفن دفتر گرجستان:  00995322319031

  00995557547036: تلفن همراه گرجستان

شماره ثبت دفتر گرجستان (RAZI LLC) : 439408687

Georgia.management@razi-refinery.com Email

-------------------------------------------------------

خانم گندم آریامهر                     روابط عمومی دفتر گرجستان