پالایشگاه رازی

‎اوره ۴۶ درصد گرانول و پری

اوره ٤٦ درصد گرانول و پرى